Collegium Maius UO

Zestawienie rodzajów usług realizowanych przez Biuro Marketingu i Public Relations UO według planu Zamówień Publicznych:

Pozycja w planie nr 144 – Projekty graficzne pism, okładek, czasopism, książek, reklam internetowych, folderów, ulotek w związku z działalnością promocyjną – art. 4 pkt 8,

Pozycja w planie nr 145 – Produkcja lub emisja filmowa lub radiowa (w tym sprzęt filmowy lub radiowy – wynajem, udźwiękowienie filmu, efekty specjalne, usługi lektorskie) – art. 4 pkt 8,

Pozycja w planie nr 146 – Wynajem rekwizytów, wypożyczenie kostiumów – art. 4 pkt 8,

Pozycja w planie nr 147 – Wynajem hostess i artystów do użyczania twarzy i głosów – art. 4 pkt 8,

Pozycja w planie nr 148 – Usługa wykonania makijażu i stylizacji włosów – art. 4 pkt 8,

Pozycja w planie nr 149 – Materiały promocyjne (m.in. kubki, smycze, notesy) – art. 39,

Pozycja w planie nr 150 – Ogłoszenia prasowe, informacyjne, nekrologi – art. 4 pkt 8,

Pozycja w planie nr 151 – Ogłoszenia w serwisach internetowych – art. 4 pkt 8,

Pozycja w planie nr 152 – Najem, obsługa sal oraz obiektów szczególnych na potrzeby organizacji spotkań dydaktycznych, kulturalnych lub promocyjnych – art. 4 pkt 8.