Zaproś wykładowcę

Nasz program Zaproś Wykładowcę służy popularyzowaniu nauki i prowadzonych na UO badań wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Nauczycielom chcemy dać możliwość skorzystania z naszej wiedzy i umiejętności, tak, by mogli urozmaicić i wzbogacić swoje programy, a uczniom – umożliwić jak najwcześniejszy kontakt ze środowiskiem akademickim.
SZCZEGÓŁY PROGRAMU

Program Zaproś wykładowcę to jednocześnie platforma komunikacyjna pozwalająca nauczycielomdoradcom zawodowym i dyrektorom szkół ponadpodstawowych kontaktować się z wybranymi pracownikami naukowymi Uniwersytetu Opolskiego. Poniżej przedstawiamy listę zagadnień i tematów, jakie nasi naukowcy z poszczególnych wydziałów UO chętnie przedstawią Waszym uczniom.

Po wybraniu interesującego Was tematu prosimy kontaktować się bezpośrednio z wykładowcą na adres mailowy podlinkowany na stronie pod jego nazwiskiem. W razie pytań  prosimy o kontakt z Biurem Promocji i Informacji UO, tel. 77 541 59 96, e-mail: marketing@uni.opole.pl

Wydział Filologiczny

 • Narracyjność gier wideo – mgr Łukasz Sasuła

  Gry wideo są obecnie najszybciej rozwijającym się i najpopularniejszym medium narracyjnym. Oto krótka charakterystyka, na przykładach znanych gier, w jaki sposób twórcy – projektanci i scenarzyści, wplatają narrację w cyfrowe teksty audiowizualne.

 • Historia i mitologia w grach – mgr Łukasz Sasuła

  Jakie wątki i motywy zaczerpnięte z historii i mitologii najczęściej pojawiają się w grach oraz w jaki sposób są przedstawiane? Odpowiedź na przykładach popularnych serii oraz kilku produkcji indie.

 • Slt, ca va ? La langue française sur Facebook (A2-B2)  dr hab. Jan Lazar, prof. UO

  Lʼobjectif de notre cours est de présenter la langue française dans lʼespace virtuel. Nous allons présenter notamment les modifications orthographiques comme p.ex. salut – slt, bcp – beaucoup, G-jʼai  et leur usage dans les réseaux sociaux.

 • Współczesna polszczyzna z perspektywy historii językadr hab. Lidia Przymuszała, prof. UO

  W wykładzie omówione zostaną następujące zagadnienia: pochodzenie języka polskiego, kształtowanie się języka ogólnego, najważniejsze zabytki, a przede wszystkim ślady dawnych zjawisk językowych we współczesnej polszczyźnie (m.in. wokalizacja i zanik jerów, przegłos polski, iloczas, palatalizacje, liczba dualna, archaizmy fleksyjne).

 • Historia imion i nazwisk w Polsce  dr hab. Lidia Przymuszała, prof. UO

  To zarys historii kształtowania się polskiego systemu imienniczego (od imion słowiańskich dwuczłonowych, tzw. życzących, poprzez imiona chrzestne, do imion obcych), a także procesu konstytuowania się nazwisk. W wykładzie poruszone zostaną również kwestie mody językowej związanej z nadawaniem imion oraz przepisy prawne dotyczące polskich imion i nazwisk.

 • Język polski oczyma obcokrajowcówmgr Marta Chyb

  Uczestnicy wykładu spojrzą na język polski z perspektywy obcokrajowców. Dowiedzą się, w jaki sposób cudzoziemcy uczą się języka polskiego, jakie umiejętności muszą opanować, aby posługiwać się językiem na poziomach B1-C2. Uczniowie będą mogli sprawdzić swój poziom biegłości językowej dzięki praktycznym ćwiczeniom językowym.

 • Jak słuchać, żeby do nas mówiono? – mgr Marta Chyb

  Wykład ma na celu omówienie istoty i funkcji słuchania w kontakcie z drugim człowiekiem. Uczniowie dowiedzą się, dlaczego ludzie słyszą tylko to, co chcą usłyszeć oraz dlaczego nie słuchają innych. Uczestnicy spotkania poznają praktyczne sposoby zwiększenia efektywności słuchania, a tym samym usprawnienia procesu komunikacji.

 • „Mówić” i „implikować” – o korzyściach mówienia nie wprostdr hab. Anna Tabisz, prof. UO

  Wykład dotyczy koncepcji implikatury konwersacyjnej zaproponowanej przez H. P. Grice’a  będącej jednym z ważniejszych zagadnień pragmatyki, istotnym zarówno dla filozofii języka, jak i dla językoznawstwa. Pierwsza część obejmuje takie zagadnienia, jak: zasada kooperacji, maksymy konwersacyjne, implikować. Z kolei druga część dotyczy łamania zasad konwersacyjnych i wynikających z tego korzyści.

 • Jak mówić, by odnieść sukces?dr hab. Anna Tabisz, prof. UO

  Gry wideo są obecnie najszybciej rozwijającym się i najpopularniejszym medium narracyjnym. Oto krótka charakterystyka, na przykładach znanych gier, w jaki sposób twórcy – projektanci i scenarzyści, wplatają narrację w cyfrowe teksty audiowizualne

 • What we (don’t) know about William Shakespeare – the Bard of Avondr Marlena Marciniak

  Warsztaty mają na celu przybliżenie uczniom szkół średnich postaci Williama Szekspira, nie tylko jako dramaturga i poety, ale również jako człowieka epoki Renesansu i zwykłego obywatela Anglii za panowania królowej Elżbiety I. Zajęcia są prowadzone w języku angielskim.

 • Make friends with English Romantics – dr Marlena Marciniak

  Warsztaty mają na celu zapoznanie uczniów szkół średnich z cechami charakterystycznymi literatury epoki romantyzmu w Anglii. W trakcie wykładu i ćwiczeń postaramy się odpowiedzieć na pytanie: Czy poezja epoki romantyzmu była faktycznie ‘romantyczna’? Zajęcia są prowadzone w języku angielskim.

Wydział Lekarski

 • Transplantacje – marzenia, misja, postęp. – dr hab. n. med. Sławomir Żegleń prof. UO

  Wykład o doświadczeniach własnych związanych z transplantologią w kontekście doznań/odczuć zarówno chorego jak i lekarza. Istotnym aspektem jest rozważanie motywów i uwarunkowań kreowania własnej kariery/przyszłości.

 • Mikroskopia fluorescencyjna – dr n.med. Elżbieta Woźniak-Grygiel

  Prelekcja – budowa mikroskopu fluorescencyjnego, fluorochromy, zastosowanie, różnice pomiędzy mikroskopem fluorescencyjnym a świetlnym.
  Zajęcia pokazowe – możliwość uczniów do samodzielnego obejrzenia preparatów w mikroskopie fluorescencyjnym (grupy po ok. 5 osób).

 • Poznaj swoją rodzinę-  czy historia rodzinna może pomóc nam w walce z rakiem? dr Joanna Tomiczek-Szwiec

  Wykład o doświadczeniach  własnych : ginekologa onkologa , a także specjalisty genetyka klinicznego  o roli wywiadu rodzinnego i badań genetycznych w kontekście wczesnego wykrywania i leczenia nowotworów /oraz o tym dlaczego warto wykraczać poza podstawową specjalizację lekarską.

 • Trujące rośliny i jadowite zwierzęta – uważaj co jesz i stąpaj ostrożnie! dr n. med. Marta Wąsik

  Wykład z prezentacją multimedialną (czas trwania: ok. 1 godzina zegarowa).
  Trujące rośliny towarzyszą człowiekowi od dawna, i aby przeżyć musieliśmy nauczyć się odróżniać rośliny jadalne od tych stanowiących śmiertelne zagrożenie. Jeśli zwierzęta produkują substancje toksyczne to albo w celach obronnych, albo używają jadu uśmiercając swoją ofiarę. W organizmie człowieka główną funkcję detoksykacyjną pełni wątroba, metabolizując ksenobiotyki na drodze szlaków biochemicznych, co ułatwia usunięcie tych trucizn z ustroju.

 • Poznaj świat enzymów mgr Sylwia Kapinos

  Krótki wykład na temat budowy oraz zastosowania enzymów w medycynie oraz w przemyśle farmaceutycznym.
  Prezentacja multimedialna połączona z eksperymentem chemicznym.

 • Witaminy –  ich właściwości i funkcjeMgr Sylwia Kapinos

  Krótki wykład na temat właściwości oraz funkcji wybranych witamin w naszym organizmie.
  Prezentacja multimedialna połączona z eksperymentem chemicznym.

 • Dlaczego medycyna jest fascynująca?prof. Marian Klingerdr med. Tomasz Porażko

  Popularny przegląd osiągnięć i wyzwań współczesnej medycyny z epidemią Covid-19 i zachętą do studiów medycznych w Opolu w tle.

 • Psychosomatyka jako związek duszy i ciała – dr n.med. Adam Pawlak

  Wykład dotyczący psychosomatyki jako nierozłącznego związku duszy i ciała w formie prezentacji multimedialnej. Wyjaśnione zostanie pojęcie psychosomatyki. Omówione będą przez prowadzącego wybrane uwarunkowania chorób psychosomatycznych, ich obraz kliniczny, dynamika przebiegu chorób oraz przedstawione zostaną nowoczesne modele oddziaływań terapeutycznych.

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 • Dlaczego Ziemia nie jest kulą lodową? Czyli „Kto tu rządzi”?  – dr hab. Włodzimierz Godłowski, prof. UO

  W trakcie wykładu zostanie pokazane jak wyliczyć temperaturę Ziemi i jakie czynniki są za nią odpowiedzialne. Przedyskutowany zostanie też problem, dlaczego Ziemia nie jest zamarzniętą kulą lodową. Omówiona też zostanie kwestia, dlaczego klimat Ziemi się zmienia i jakie czynniki na to wpływają .

 • Ludwik Silberstein – Największy Antagonista Einsteina –  dr hab. Włodzimierz Godłowski, prof. UO

  W niniejszym wykładzie przedstawiamy życie i działalność naukową dr Ludwika Silbersteina. Ludwik Silberstein (1872-1948) był gorącym zwolennikiem teorii względności a w późniejszym okresie także jej nieprzejednanym krytykiem. Był chyba największym antagonistą Einsteina i zmusił go do rewizji i poprawek w jego Teorii.

 • Skala Czasu w Archeologii a Skala Czasu w Astronomii dr hab. Włodzimierz Godłowski, prof. UO

  W wykładzie zostaną omówione podobieństwa i różnice w datowaniu i wyznaczaniu skali czasu w astronomii i archeologii.

 • Czy znajdziemy „Drugą Ziemię”? – dr hab. Włodzimierz Godłowski, prof. UO

  W wykładzie zostanie przedstawiona historia i wyniki poszukiwań Planet poza Układem Słonecznym. Przedstawimy perspektywy znalezienia planety podobnej do Ziemi.

 • Promieniowanie elektromagnetyczne a organizmy żywe. dr hab. Dariusz Man, prof. UO

  Wykład (prezentacja multimedialna) pokazuje jaką rolę odgrywa promieniowanie elektromagnetyczne w świecie materii ożywionej i nieożywionej. Wskazuje na bardzo szerokie spektrum promieniowania elektromagnetycznego działającego na organizmy żywe. Wyjaśnia skutki działania na organizmy promieniowania w zależności od jego  mocy i częstotliwości.

 • Burze, grzmoty i pioruny.dr Barbara Pytel

  Jak powstaje burza. Co to jest piorun i czy możemy wykorzystać jego energię.  Jaką krzywdę może zrobić człowiekowi piorun i jak można uchronić się przed skutkami jego uderzenia.

 • Zanurzeni w dźwięku – cicha plaga.dr Barbara Pytel

  Co to jest dźwięk i jak działa ucho ludzkie.  Czym grozi nadmiar dźwięków i jak dbać o słuch. Co to jest komora bezechowa i broń akustyczna.

 • Światło w pogoni za cieniem.dr Barbara Pytel

  Skąd bierze się światło. Jak to się dzieje, że widzimy. Jak nasz wzrok oszukać i jak go chronić. Jaki wpływ ma światło na nasze zdrowie.

 • Zwierzęta i fizyka. – dr Barbara Pytel

  Przykłady zjawisk fizycznych wykorzystywanych przez zwierzęta.

 • Oko okiem fizyka.dr Agnieszka Bartecka

  Wykład o podstawowych prawach optyki wyjaśnionych na przykładzie oka ludzkiego.

 • Jak ułatwić sobie życie? – maszyny proste.dr Agnieszka Bartecka

  Wykład o zasadzie działania maszyn prostych i przykładach ich wykorzystania w życiu codziennym.

 • Efekt Dopplera.dr Agnieszka Bartecka

  Wykład wyjaśniający efekt Dopplera i omawiający jego konsekwencje i sposoby wykorzystania.

 • Zobaczyć nie patrząc.  dr Mariusz Żaba

  Wykład wprowadzający w świat mechaniki kwantowej na poziomie szkoły średniej ukazując jej dziwne, a zarazem interesujące aspekty. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie czy można coś zaobserwować nie oddziałując z tym czymś czyli jak działa nielokalność. Wykład połączony z prezentacją multimedialną.

Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

 • Wyzwania bezpieczeństwa państwa w XXI wieku – dr Grzegorz Balawajder

  Celem zajęć jest przybliżenie młodzieży problematyki związanej z współczesnymi zagrożeniami bezpieczeństwa państwa w warunkach procesu globalizacji. Globalizacja tworząc nowe uwarunkowania organizacji i funkcjonowania społeczeństw, wywiera również wpływ na ewolucję zagrożeń bezpieczeństwa. Zwiększa się bowiem zakres zagrożeń niewojskowych, które stają się coraz trudniejsze do lokalizacji, uchwycenia i monitorowania. Wynika to z faktu, że te zagrożenia nie są identyfikowane z klasycznym pojęciem wroga. Dotyczą one problemów związanych z coraz większą przepuszczalnością granic, co ma związek min. z rozwojem internetu i czy też obiegiem kapitału.

 • Jak mogę mieć wpływ na Unię Europejską – dr Błażej Choroś

  Warsztaty (przy zajęciach stacjonarnych, on-line raczej w formie interaktywnego wykładu). Podczas tych zajęć dyskutować będziemy o tym jak obywatele mogą wpływać na działalność Unii Europejskiej. W oparciu o rzeczywiste przykłady omówione zostaną dostępne narzędzie wpływu (m.in.: udział w wyborach, Europejska Inicjatywa Obywatelska czy prawo petycji). W ramach warsztatów uczestnicy przygotują projekt kampanii obywatelskiej.

 • Czym są wartości Europejskie – wykład – dr Błażej Choroś

  Podczas tych zajęć omówiony zostanie koncept wartości europejskich, ich znaczenie, ewolucja i obecne umocowanie prawne. Przedyskutowane zostaną wyzwania związane z łamaniem wartości UE.

 • Przyszłość Unii Europejskiej – dr Błażej Choroś

  Warsztaty (przy zajęciach stacjonarnych, on-line raczej w formie interaktywnego wykładu). Podczas tego spotkania przedyskutowane zostaną najważniejsze wyzwania stojące przed Europą i Światem – zarówno według uczestników spotkania jak i wg. badań społecznych. Omówione wyzwania zderzone zostaną z kompetencjami Unii Europejskiej, prowadzonymi działaniami i możliwymi scenariuszami na przyszłość

 • Czym są prawa człowieka – dr Błażej Choroś

  Warsztaty (przy zajęciach stacjonarnych, on-line raczej w formie interaktywnego wykładu). Podczas tego spotkania omówiony zostanie koncept praw człowieka, kwestia ich uniwersalności i znaczenia. Przedstawiony zostanie katalog najważniejszych praw podstawowych i metody ich ochrony. W ramach warsztatów uczestnicy będą dyskutowali o zakresie ochrony i kolizjach między prawami i wolnościami, a także spróbują podjąć decyzje wcielając się w Europejski Trybunał Praw Człowieka.

 • Prawa człowieka w szkole – dr Błażej Choroś

  Warsztaty (przy zajęciach stacjonarnych, on-line raczej w formie interaktywnego wykładu). Podczas tego spotkania przedyskutowane zostaną najważniejsze wyzwania stojące przed prawami człowieka w szkole. Omówione zostaną najważniejsze wymiary praw człowieka w szkole – w odniesieniu do uczniów, rodziców i nauczycieli. Uczestnicy będą mieli okazję dyskutować nad konkretnymi wyrokami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także podjąć próbę samodzielnego rozsądzenia sprawy dotyczącej praw człowieka w szkole.

 • Warsztaty maturalne z wos-u.  Dr Grzegorz Balawajder

  Celem zajęć jest przygotowanie maturzystów do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problematykę podejmowaną w tematach wypracowań, stanowiących najważniejszą część arkusza maturalnego.

 • Research dziennikarski – Dr hab. Marek Chyliński Prof. UO

  Zajęcia w wymiarze 2 h. poświęcone są sztuce poszukiwania i opracowywania informacji dla mediów. W trakcie zajęć o charakterze warsztatowym słuchacze będą mieli możliwość zrealizowania własnego projektu researcherskiego w oparciu o profesjonalne standardy i zasady dziennikarstwa.

 • Czym jest korupcja, dlaczego jest szkodliwa i jak jej przeciwdziałać? – Bartosz Czepil

  Podczas zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z istotą zjawiska korupcji, jej formami oraz przykładami. Przedstawione zostaną również główne źródła danych na temat korupcji oraz organizacje międzynarodowe zajmujące się jej zwalczaniem. Przedyskutowana zostanie kwestia negatywnych konsekwencji korupcji w wymiarze ekonomicznym, politycznym i kulturowym. Omówione zostaną różne podejścia do przeciwdziałania korupcji oraz główne instrumenty i uwarunkowania pozwalające na jej ograniczenie.

 • Mity antyczne w filmach Piera Paola Pasoliniego. – Dr Sylwia Frach

  Wykład multimedialny na temat mitów antycznych w twórczości włoskiego reżysera Piera Paola Pasoliniego.
  Wizja starożytnej Grecji w filmach Pasoliniego jest wizją barbarzyńską, ponieważ reżyser odrzuca jakąkolwiek neoklasyczną idealizację. W swoich filmach, “Król Edyp” i “Medea”, Pasolini rezygnuje z archeologicznej rekonstrukcji: od oślepiającej świetlistości Maroka (gdzie kręcona jest mityczna część “Króla Edypa”), archaicznej kamiennej architektury Kapadocji (Kolchida w “Medei”), po mury obronne syryjskiego miasta Aleppo (Korynt w “Medei”). Reżyser łączy również kostiumy ucieleśniające różne archaiczne kultury oraz muzykę pochodzącą głównie z krajów niezachodnich (afrykańska, tybetańska, japońska). Poprzez praktykę pastiszu Pasolini pragnie odtworzyć ponadczasowy język mitu, w który wpisana jest kultura chłopska.

 • Gdzie szukać pracy w przyszłości? – dr hab. Robert Geisler, prof. UO

  Warsztat 45 min on-line. Celem warsztatu będzie pokazanie dynamiki zmian na rynku pracy i roli kompetencji w wykonywaniu pracy.
  Przyszłość wykonywania pracy w XXI wieku odnosi się do wzrostu roli technologii oraz umiejętności miękkich. W celu znalezienia interesującej pracy każdy jej poszukujący będzie musiał wykazać się posiadaniem odpowiednich cech. Jak je kształcić, jak je w sobie poznać i co można z nimi zrobić na rynku pracy? – to pytania na które będziemy odpowiadać podczas warsztatu.

 • Czy oglądanie seriali to niewinna rozrywka? Netflix i jego rola w globalnej walce kulturowej – dr hab. Kamil Minkner, prof. UO

  Polityka to nie tylko walka o władzę, ale także o dominujące idee, znaczenia i wartości. Konfrontacja ta nie odbywa się tylko w parlamencie, ale także w kulturze. Uczestniczymy w niej my wszyscy, często nieświadomie. Orężem w tej walce są również oglądane przez nas filmy, które są nośnikami różnych przekazów ideologicznych, które niepostrzeżenie kształtują nasz obraz świata, ale także debatę publiczną.

 • Stwórz własną markę! Personal branding w praktyce dr Michał Niebylski

  Celem kursu jest przedstawienie zagadnień z zakresu personal brandingu oraz omówienie podstawowych technik, za pomocą których można skutecznie kreować wizerunek marki osobistej i osiągać dzięki temu założone cele w życiu zawodowym.

 • Udział Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia w armii amerykańskiej w czasie I wojny światowej, jego historyczny, polityczny, społeczny i militarny wymiar. Prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak

  Niemal 10 proc. oddziałów armii Stanów Zjednoczonych walczącej na europejskich frontach I wojny światowej składało się z Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia. To niezwykły fenomen, jeśli wziąć pod uwagę, że owa grupa etniczna stanowiła wówczas niewiele ponad 3 proc. populacji kraju.
  W materiałach naukowych i publicystycznych dotyczących odzyskania niepodległości odnajdujemy niejako europocentryczny punkt widzenia, tymczasem drogą do niej szedł także Polak w szarym mundurze American Expeditionary Forces. Tylko w nowojorskiej metropolii znajduje się ponad sto pomników i tablic upamiętniających udział Polaków w I wojnie światowej. Wskazanie powodów tak szerokiego wstępowania Polaków w szeregi amerykańskiej armii, ich motywacji społecznych, cywilizacyjnych i tych wywodzących się z poczucia lojalności wobec nowej ojczyzny a także poczucia więzi z rodakami żyjącymi pod trzema zaborami w Europie, roli organizacji polonijnych – to cel wykładu

 • Mów tak, by cię słuchano – o sztuce wystąpień publicznych (warsztaty) – Dr Ewa Skrabacz

  Wszyscy występujemy. Niemal codziennie znajdujemy się w sytuacji, którą można określić jako „wystąpienie publiczne”: referat, odpowiedź na pytanie nauczyciela, kreacja sceniczna czy choćby dowcip opowiadany w gronie znajomych. Występujemy, ale czy rzeczywiście umiemy to robić? Czy rozumiemy, że ważne jest nie tylko „co”, ale i „jak” mówimy? Warsztaty pokażą, jak mówić poprawnie, co zrobić, by być nie tylko słyszanym, ale i usłyszanym.

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej (wykład, pogadanka) – dr Filip Tereszkiewicz

  Przedstawione zostaną kompetencje oraz działania Unii Europejskiej w obszarze polityki bezpieczeństwa wewnętrznego. Przeanalizowana zostanie polityka azylowa, wizowa, imigracyjna, zarządzanie granicami zewnętrznymi, a także współpraca w obszarze przeciwdziałania terroryzmowi oraz cyberprzestępczości.

 • Polityka Unii Europejskiej w kontekście zmieniającego się ładu międzynarodowego (wykład, pogadanka) – dr Filip Tereszkiewicz

  Przedstawione zostaną podstawy prawne, organy oraz kompetencje UE w obszarze stosunków międzynarodowych. Przeanalizowana zostanie unijna polityka zagraniczna w kontekście redefiniowania ładu międzynarodowego oraz podstawowych wyzwań globalnych.

 • Źródła prawa i instytucje Unii Europejskiej (wykład, pogadanka) – dr Filip Tereszkiewicz

  Omówione zostaną prawo pierwotne oraz wtórne, kształt procesu legislacyjnego w ramach UE, a także skład, pozycja prawna oraz kompetencje unijnych instytucji.

 • Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (wykład, pogadanka) – dr Filip Tereszkiewicz

  Omówione zostaną, w oparciu o obowiązujące regulacje prawne oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, unijne swobody determinujące funkcjonowanie jednolitego rynku

 • Etykieta w codziennym życiu (wykład, pogadanka) – dr Filip Tereszkiewicz

  Omówione zostaną podstawowe zasady etykiety obowiązujące w codziennym życiu. Scharakteryzowane zostaną reguły dotyczące m.in. ubioru, zachowania się w czasie posiłków, organizacji przyjęć.

 • Etykieta nowych technologii (wykład, pogadanka) – dr Filip Tereszkiewicz

  Omówione zostaną podstawowe zasady etykiety obowiązujące w codziennym życiu. Scharakteryzowane zostaną reguły dotyczące m.in. ubioru, zachowania się w czasie posiłków, organizacji przyjęć.

Wydział Nauk o Zdrowiu

 • Mity związane z odchudzaniem – dr Magdalena Golachowska

  Wykład dotyczy przedstawienia i omówienia najczęściej popełnianych błędów i obalenia  mitów związanych z procesem planowej utraty masy ciała.

 • Mity związane z odżywianiem – dr Magdalena Golachowska

  Na wykładzie zostaną przedstawione i omówione najczęściej popełniane błędy związane z prawidłowym odżywianiem.

 • Odchudzanie – od czego zacząć? – dr Magdalena Golachowska

  Uzyskanie pięknej sylwetki oraz prawidłowej masy ciała jest niezwykle pożądane.  Funkcjonuje przekonanie, że jest to proces niezwykle trudny, wymagający wielu poświęceń i ogromnej motywacji. Jak zaplanować prawidłowa utratę masy ciała i od czego tak naprawdę zacząć – zostanie omówione na wykładzie.

 • Czy sportowiec musi jeść  inaczej? – dr Magdalena Golachowska

  Podejmowana aktywność sportowa związana jest najczęściej ze zwiększonym zapotrzebowaniem organizmu na składniki odżywcze. Prawidłowo zbilansowana dieta umożliwia nie tylko osiąganie lepszych rezultatów sportowych, ale także lepszą regenerację i ogólne samopoczucie osoby trenującej, ale także warunkuje jej zdrowie. Na pytanie, ”czy sportowiec musi jeść inaczej?” udzielona zostanie wyczerpująca odpowiedź podczas wykładu.

 • Co słone paluszki mają do pięknej cery? – dr Magdalena Golachowska

  Nawyki żywieniowe oraz dieta mają ogromny wpływ nie tylko na nasze zdrowie, ale również na wygląd, m. in. na cerę. Czy słone przekąski również? Odpowiedź padnie podczas wykładu.

 • Czy zdrowe jedzenie jest trudne i nudne? – dr Magdalena Golachowska

  Istnieje przekonanie, że zdrowe odżywianie stanowi nie lada wyzwanie, jest drogie, czasochłonne i po prostu nudne. Mit ten zostanie obalony podczas wykładu.

 • Wirus czy szczepionka – czego należy się bać? –  dr Danuta Witkowska

  W niektórych kręgach funkcjonuje przekonanie, że szczepienia mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia. Czym jest szczepionka, w jaki sposób działa, jakie korzyści wynikają z bycia zaszczepionym- informacje te zostaną podane na wykładzie, jak również podstawowe informacje na temat wirusa powodującego COVID oraz najnowszych badań nad jego oddziaływaniem z ludzkim organizmem.

 • Biofizyczne rozumienie świata – dr inż. Arkadiusz Bryll

  Biofizyka jest nauką z obszaru fizyki i biologii. Prawa fizyki obowiązują w całym wszechświecie, również w organizmach żywych (układach biologicznych). Dlaczego tworzenie nieporządku jest procesem nieuniknionym i jakie są pragmatyczne zastosowania biofizyki? – na te i inne pytania odpowiedzi zostaną udzielona na wykładzie.

 • Prof. dr hab. Monika Bronkowska

  Wykłady z zakresu dietetyki, żywienia człowieka i technologi żywności oraz psychodietetyki.

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

 • Trwałe zanieczyszczenia organiczne w środowiskudr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk

  Wykład dotyczący charakterystyki trwałych zanieczyszczeń organicznych w środowisku przyrodniczym – źródeł ich powstawania roli oraz możliwości całkowitej lub częściowej eliminacji zagrożeń płynących z ich strony. Dodatkowo zostaną omówione możliwości analizy stężeń wybranych związków metodami stosowanymi dawniej i dziś.

 • Odpady komunalne i co z nimi począć? – dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk

  Na wykładzie dowiemy się co to są odpady komunalne, co z nimi robić, a także zobaczymy przemysłowe metody ich unieszkodliwiania. Zaprezentowane zostaną najnowsze trendy w gospodarce odpadami, a także poruszony problem transgranicznego transportu odpadów i ich losy w krajach docelowych.

 • Czy nawozy są naprawdę konieczne? – dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk

  Wykład dotyczy problematyki nawożenia mineralnego i organicznego roślin ogrodowych i polowych w aspekcie produkcji żywności. Na wykładzie dowiemy się jak radzą sobie rośliny nienawożone, czy możemy sami wytwarzać pełnowartościowe nawozy, a także o negatywnych stronach nieracjonalnej gospodarki nawozami.

 • Rośliny energetyczne – szansa czy problem? – dr hab. inż. Antonina Kalinichenko, prof. UO

  Przekazanie wiedzy na temat podstaw rolnictwa energetycznego oraz  uprawy wybranych roślin na cele energetyczne. Charakterystyka biomasy jako surowca do wytwarzania paliw. Efekty i problemy środowiskowe, etyczne, kulturowe.

 • Wykład z pokazem. Technologia druku 3D. Materiały stosowane do wydruku. Przykładowe wydruki. Zastosowanie druku 3D. Przyszłość druku 3D.

 • Motoryzacja a środowiskodr inż. Paweł P. Włodarczyk

  Wykład. Wpływ motoryzacji na środowisko naturalne. Rozwój motoryzacji. Rozwiązania pozwalające na obniżenie negatywnego wpływu motoryzacji na środowisko. Przyszłość czystej motoryzacji.

 • Biomonitoring wód z wykorzystaniem glonów – dr hab. Małgorzata Rajfur, prof. UO

  Wykład o zastosowaniu glonów w biomonitoringu aktywnym i pasywnym wód powierzchniowych.

 • Monitoring biologiczny zanieczyszczenia powietrza analitami pochodzącymi z dymu tytoniowego – dr hab. Małgorzata Rajfur, prof. UO

  Wykład o zastosowaniu mchów jako bioczujnika zanieczyszczenia powietrza, w pomieszczeniach mieszkalnych, analitami pochodzącymi z dymu tytoniowego.

 • Zastosowanie mchów w biomonitoringu aktywnym terenów zurbanizowanych – dr hab. Małgorzata Rajfur, prof. UO

  Wykład o zastosowaniu mchów jako biomonitora  zanieczyszczenia aerozolu atmosferycznego metalami ciężkimi na terenach zurbanizowanych.

 • Drzewa – nasi sprzymierzeńcy – dr Elżbieta Gołąbek

  Wykład na temat budowy i funkcji drzew. Słuchacze poznają także najstarsze, najgrubsze i najwyższe drzewa w Polsce i na Świecie.

 • Bioróżnorodność – znaczenie i zagrożenia – dr Elżbieta Gołąbek

  Wykład na temat roli i zagrożeń różnorodności biotycznej. Słuchacze dowiedzą się także, w jaki sposób możemy wpłynąć na poprawę lokalnej bioróżnorodności.

 • Czym jest paleontologia? Dlaczego paleontolog to nie archeolog? – dr hab. Elena Yazykova, prof. UO
 • Kredowe morze Opolszczyzny. Historia regionu w geologicznej przeszłości. Era mezozoiczna, okres kredowy – dr hab. Elena Yazykova, prof. UO
 • Fascynujący świat owadów i pajęczaków – dr Paweł Domagała
 • Choroby genetyczne człowieka – dr Paweł Domagała
 • Tajemnice ludzkich nanopęcherzyków – dr Karolina Sapoń
 • Rośliny mięsożerne – między horrorem a biologią – dr Małgorzata Jaźwa
 • Zmysłowi oszuści – czyli zadziwiający świat storczyków – dr Małgorzata Jaźwa
 • Roślinny survival – jak przetrwać w skrajnych warunkach – dr Małgorzata Jaźwa
 • Gatunki nietoperzy i ich ekologia – dr Grzegorz Kłys
 • Ptasie wędrówki: skąd-dokąd, po co i jak? – dr Grzegorz Hebda
 • Globalne ocieplenie okiem biologa – dr Grzegorz Hebda
 • Zwierzyna łowna jako wskaźnik zagrożeń agroekosystemów – dr hab. Monika Sporek, prof. UO
 • Monitoring ekosystemów leśnych – dr hab. Monika Sporek, prof. UO
 • Smakować uszami – od czego zależy smak potraw i inne ciekawostki o narządach zmysłów człowieka – dr hab. Sławomir Mitrus, prof. UO
 • Przyroda i człowiek, świat naczyń połączonych – dr Miłosz Mazur
 • Różnorodność biologiczna i jej znaczenie – dr Miłosz Mazur
 • Fizyka ekosystemu – dr Miłosz Mazur
 • Hortiterapia – moc ukryta w ogrodach – dr Jarosław Sławiński

  Hortiterapia, zwana również terapią zieloną, ogrodniczą, to jedna z form terapii wspomagających tradycyjne metody rehabilitacji, przeznaczone dla wielu grup użytkowników, pacjentów z różnymi problemami zdrowotnymi. W terapii tej wykorzystuje się rośliny, ich formę, kolor, zapach, smak do poprawy zdrowia życia fizycznego i psychicznego człowieka.

 • Rośliny zielne – różnorodność, znaczenie, wymagania i zagrożenia – dr Jarosław Sławiński

  Chwasty to rośliny cechujące się dużą różnorodnością zarówno pod względem gatunkowym, jak i siedliskowym. Przystosowane w drodze ewolucji do różnych sytuacji stresowych są odporne, plenne i konkurencyjne. Stanowią zagrożenie dla wielu roślin uprawnych a jednocześnie są wykorzystywane w medycynie niekonwencjonalnej i konwencjonalnej.

 • Biotechnologia w produkcji piwa – dr Sławomir Wierzba

Wydział Chemii

Wydział Nauk Społecznych

 • Kultury muzyczne świata – dr Mariusz Pucia
  • wykład o wybranych regionach świata, gdzie uprawia się ciekawą muzykę tradycyjną i na interesujących instrumentach.

  • prezentacja multimedialna (obraz, dźwięk) połączona w możliwością wykonywania niektórych prostych form muzyki tradycyjnej i niektórych instrumentów.

 •  I ty możesz zostać Kolbergiem, czyli archiwum fonograficzne w zasięgu ręki – dr Mariusz Pucia
  • wykład o pisanych i dźwiękowych źródłach muzyki tradycyjnej a także o historii i rozwoju fonografii

  • – prezentacja multimedialna (obraz, dźwięk) połączona z możliwością obejrzenia (dotknięcia) w rzeczywistości niektórych, dziś już archaicznych urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku.

 • Bezdroża śląskiej pieśni. Badacze, źródła, historia, współczesność – dr Mariusz Pucia
  • wykład multimedialny (obraz, dźwięk) na temat źródeł i badaczy śląskiej kultury muzycznej, włączając najstarsze zachowane nagrania śląskiej muzyki tradycyjnej, będących jednymi z dwóch najstarszych zachowanych zbiorów polskojęzycznych – z 1913 roku. Prezentacja zbiorów pisanych, dźwiękowych, z możliwością warsztatów nt. wykonawstwa.

 • Ślązacy w Ameryce – dr Mariusz Pucia
  • wykład multimedialny o interesującej społeczności emigrantów śląskich z połowy XIX stulecia, zamieszkujących dziś Stany Zjednoczone i Brazylię. Stworzyli oni najstarszą m. in. polską osadę w Ameryce, ich potomkowie do dziś posługują się gwarą śląską, gromadząc zachowane pamiątki po odważnych przodkach. Z częścią tematu zapoznać można się bliżej, odwiedzając stronę www.slask-texas.org, obsługującej wystawę, której jestem współautorem. Po bliższych uzgodnieniach możliwa jest również prezentacja całej wystawy (plansze, gabloty z rekwizytami, kioski multimedialne).

 • Archeologia to nie zawód, to styl życia – dr Magdalena Przysiężna – Pizarska
 • Odkrywanie skarbów jest fajne – dr Magdalena Przysiężna – Pizarska

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Sztuki

 • Wykład, pokaz, swobodna gawęda na 45 minut z obrazkami (konieczny
  projektor), dla dowolnej grupy wiekowej. Uzasadnienie istnienia sztuki, jej znaczeń i sensów. Wykazanie jak często nie zdajemy sobie sprawy, że żyjemy otoczeni przez sztukę. Wskazanie na znaczenie kreatorów i artystów. Myśl
  o tym, że każdy może być artystą i w jaki sposób jest to dziś możliwe.

 • Świat cyfrowy wobec kreacji – dr hab. Kazimierz S. Ożóg, prof. UO

  Wykład, pokaz, swobodna gawęda na 45 minut z obrazkami (konieczny projektor), dla dowolnej grupy wiekowej. Możliwości świata cyfrowego są nieograniczone. Jesteśmy jego uczestnikami, możemy stawać się kreatorami sztuki bądź jej eksploratorami. Jakie są plusy i minusy, możliwości ale i zagrożenia oraz słabe punkty świata cyfrowego
  w kontekście kreacji?

 • Psychologia twórczości – mgr Mateusz Domeradzki

  Wykład / prezentacja multimedialna (dla młodzieży od 15 roku życia). Twórczość w psychologii jest rozpatrywana jako osobna i wrodzona dyspozycja człowieka obok takich zdolności, jak choćby uczenie się. Tworzenie i świadomy odbiór dzieł sztuki jest umiejętnością jedynie ludzką – jaką więc rolę odgrywa w funkcjonowaniu człowieka? Co jest tak wyjątkowego w procesie twórczym, że odróżnia nas od innych gatunków?