Zamówienia publiczne

MINUS

Zajmujemy się szeroko pojętą promocją wizerunku oraz marki uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia uniwersyteckiej rekrutacji. Uczestniczymy w targach edukacyjnych i w uroczystościach akademickich, przygotowujemy na potrzeby uniwersyteckich jednostek publikacje, filmy i gadżety promocyjne. Inicjujemy działania w mediach społecznościowych, wyczerpująco informujemy media o ofercie Uniwersytetu Opolskiego, o ważnych wydarzeniach związanych z uczelnią, o sukcesach jej studentów i naukowców.