Ogłoszenie

W związku z ograniczonym budżetem Biura Marketingu i Public RelationsUO na materiały promocyjne – uprzejmie informujemy, że zgodnie z regulaminem zamówień publicznych obowiązującym w Uniwersytecie Opolskim, Biuro Marketingu i Public Relations UO jest jedynie realizatorem zadania zapisanego w planie zamówień w pozycji 149 (materiały promocyjne), tryb udzielenia zamówienia: art. 39. Nie może natomiast brać na siebie ciężaru finansowania ich realizacji. L.dz.R/762/2016. Oferta materiałów promocyjnych, wyłonionych w przetargu, znajduje  się TUTAJ.