Rezerwacja obsługi wydarzeń

1. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
2. Prosimy o przesłanie załączników (np. programu, loga, grafiki, zdjęcia, plakatu).
3. O wymiarze obsługi wydarzenia decyduje Biuro Marketingu i PR UO

  Załącznik 1
  Załącznik 2
  Załącznik 3
  Załącznik 4
  Załącznik 5
  Załącznik 6