Instrukcja w sprawie wydatkowania środków publicznych

Studenckie Centrum Kultury UO

Instrukcja w sprawie wydatkowania środków publicznych z budżetu Uniwersytetu Opolskiego, zgodnie z ustawą o finansach publicznych na zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy w skali uczelni:

Plik do pobrania